Výzkum reinkarnace: Mateřská znaménka a tvrzení o vzpomínkách na předchozí život: Případ Purnimy Ekanayake

Z případů reinkarnačního typu, které jsem studoval, mi jako jeden z nejreprezentativnějších případal ten Purnimy Ekanayake.

Purnimě bylo devět let, když se s ní profesor Haraldsson poprvé setkal v září 1996 v jejím domově v Bakamuně, což je malé město v oblasti střední Sri Lanky. V tomto věku ještě stále mluvila o předchozím životě, což již není obvyklé vzhledem k tomu, že s tím většina dětí přestává ve věku pěti nebo šesti let. Podle rodičů hovořila o minulém životě od tří let. S osobami vyšetřujícími svůj případ komunikovala bez zábran a živě se zajímala i o rozhovory vedené s jejími rodiči, během nichž opravovala detaily. V rodinném prostředí působila spokojeně a šťastně. Její školní výsledky byly vynikající a se samými výbornými byla na špičce své třídy o 33 žácích. Vyjadřovala se velmi jasně a přesně.

Purnima Ekanayake

Purnima Ekanayake

Záhy po narození Purnimy její matka zpozorovala rozsáhlé nakupení hypopigmentovaných mateřských znamének v oblasti vlevo od středu hrudníku a dále přes dolní žebra. Tehdy její matku poprvé napadla možná asociace se zraněními v předchozím životě.

Purniminy rodiče kladli prvním poznámkám Purnimy o minulém životě jen malou pozornost. Trvalo téměř tři roky – až do roku 1993, než začali brát její tvrzení vážněji a byl učiněn první pokus o ověření pravdivosti jejích tvrzení.

Tvrzení nebyla bohužel v té době písemně zaznamenána. Je tak těžké rekonstruovat její původní prohlášení a odhadnout, která z jejích současných tvrzení mohla být ovlivněna fakty, které se mohla dozvědět po navázání kontaktu s její „předchozí“ rodinou. Následuje seznam 20 tvrzení, která podle jejích rodičů Purnima učinila před navázáním kontaktu s původní rodinou. Tato tvrzení byla sestavena během několika rozhovorů s jejími rodiči v časovém období tří let. Purnima také uvedla tato tvrzení osobně v přítomnosti Haraldssona a jeho tlumočníků.

Purnima a Haraldsson

Purnima Ekanayke a Erlendur Haraldsson

Tvrzení pronesená Purnimou před prvním kontaktem s údajnou předchozí rodinou:

 1. Zemřela jsem při dopravní nehodě a přišla sem. (+)
 2. Moje rodina vyráběla voňavky a ničím jiným se neživila. (+)
 3. Vyráběli jsme voňavku Ambiga. (+)
 4. Vyráběli jsme voňavku Getta Pichcha. (+)
 5. Továrna na voňavky je poblíž továrny na cihly a poblíž rybníku. (+)
 6. Nejdříve vyráběla voňavky jen naše rodina a pak jsem zaměstnali další dvě osoby. (?)
 7. Měli jsme dvě dodávky. (+)
 8. Měli jsme osobní auto. (+)
 9. Byl(a) jsem nejlepší výrobce vonných tyčinek. (?)
 10. V předchozím životě jsem se oženil(a) se svou švagrovou, Kusumi. (+)
 11. Majitel továrny na voňavky, (já) měl dvě manželky. (+)
 12. Můj předchozí otec byl zlý (současný je hodný). (?)
 13. Předchozí otec nebyl učitel, jako je současný otec. (+)
 14. Měl(a) jsem dva mladší bratry (kteří byli hodnější, než současní bratři). (+)
 15. Jméno mojí matky bylo Simona. (+)
 16. Simona byla velmi krásná. (-)
 17. Navštěvovala jsem Rahula School. (+)
 18. Rahula School měla dvě podlaží (ne jako v Bakamuně). (-)
 19. Můj otec říkával, že nemusím chodit do školy, že si mohu vydělávat prodejem voňavek. (-)
 20. Studoval(a) jsem jen do páté třídy. (+)

Jako správných tak bylo ověřeno 14 tvrzení. Tři tvrzení byla nesprávná a tři zbylá se nepodařilo určit.

Zemřela jsem při dopravní nehodě. První nezvyklé prohlášení, které Purnima opakovaně pronášela jako malé dítě bylo: „Lidé, kteří na silnici přejíždějí jiné lidi, jsou špatní.“ Někdy se matky ptala: „Také si myslíš, že lidé, kteří způsobují nehody, jsou špatní?“ To byla první nepřímá tvrzení odkazující na minulý život. Purnima také mluvila o smrtelné kolizi s velkým vozidlem (zoku uahana obvykle znamená nákladní auto nebo autobus). Purnimina matka si myslí, že se tahle tvrzení poprvé objevila (nebo si jich začala všímat) po dopravní nehodě v blízkosti jejich domu. Matka byla z nehody rozrušená a Purnima se jí snažila uklidnit slovy: „Na tu nehodu už přestaň myslet. Po takové nehodě jsem se k tobě dostala.“ Matce řekla, jak po nehodě zavřela oči a pak přišla „sem“. Matka se jí zeptala, zda jí odvezli do nemocnice. „Ne,“ odpověděla. A dodala: „ Na mém těle ležela hromada železa.“

Purnima popsala, že po nehodě se několik dní vznášela v potemnělém prostředí. Viděla, jak kvůli ní lidé pláčí a truchlí a viděla tělo až do a během pohřbu. Kolem se vznášela řada dalších lidí. Pak uviděla světlo, šla za ním a přišla „sem“ (do Bakamuny).

Moje rodina vyráběla voňavky (Ambiga a Geta Pichcha) a ničím jiným se neživila. Purnima někdy vyprávěla o výrobě voňavek a říkala, že vyráběla značky Ambiga a Geta Pichcha. Její rodiče si mysleli, že zmiňuje Ambigu kvůli šperkařské firmě toho jména, která propagovala své výrobky v televizi. Matka si myslela, že míchá různé věci. Také si mysleli, že mluví o Geta Pichcha, protože v jejich zahradě rostly květy geta pichcha (varianta jasmínu). Purnima také tvrdila, že vonné tyčinky vyráběli jak členové rodiny, tak i další zaměstnanci. Chodívala po domě s rukama za zády a předváděla, jak kontrolovala ostatní pracovníky. Přesto zkontrolovali obchody v Bakamuně, ale našli jen dva druhy voňavek vyráběné v Kandy a jeden typ z Indie. Žádnou značku Ambiga nebo Geta Pichcha se jim nalézt nepodařilo.

V předchozím životě jsem se oženil(a) se svou švagrovou, Kusumi. Z toho její rodiče dovodili, že v předchozím životě byla mužem.

Asi ve věku čtyř let viděla Purnima televizní program o slavném chrámu Kelaniya (poblíž Kolomba a téměř 145 mil od Bakamuny) a řekla, že chrám poznává. O něco později uspořádal její otec, který je ředitelem na střední škole výlet do tohoto chrámu, který je významným poutním místem buddhistů ze Sri Lanky. Purnima ještě nechodila do školy, ale výletu se zúčastnila. V Kelaniyi popsala, jak žila na druhé straně řeky protékající kolem chrámového komplexu.

V jednu chvíli dovolil její otec místnímu reportérovi, který byl jeho přítelem, aby si promluvil s Purnimou, ale ta se chovala plaše a odmítla s ním mluvit. Reportér slyšel, jak mluví o výrobě voňavek a přinesl s sebou jeden balíček. Purnima si ho prohlédla a prohlásila, že vyráběla lepší voňavky než tyhle. Nic dalšího se od ní nedozvěděl.

V lednu 1993 byl čerstvý absolvent Kelaniyské univerzity W. G. Sumanasiri jmenován učitelem v Bakamuně, kde se záhy spřátelil s ředitelem. Sumanasiri trávil pracovní dny v Bakamuně a víkendy v Kelaniyi, kde měl manželku. Rozhodli se, že Sumanasiri prozkoumá oblast kolem řeky a s Purnimou se poprvé setká, až po tomto vyšetřování. Podle Sumanasiriho mu ředitel poskytl následující indicie:

 • žila na druhé straně řeky od chrámu Kelaniya
 • vyráběla vonné tyčinky Ambiga a Geta Pichcha
 • při prodeji vonných tyčinek používala bicykl
 • měla smrtelný střet s velkým vozidlem

Sumanasiriho doprovodil jeho švagr Tony Serasinghe Modalige, který pochází z Kelaniyi a další místní. Zaparkovali své auto u chrámu a přeplavili se přes řeku pomocí přívozu. V oblasti se jim podařilo identifikovat tři výrobce voňavek – všechno malé, rodinné podniky. Jeden z nich své značky pojmenoval Ambiga a Geta Pichcha. Majitelem byl L. A. Wijisiri. Jeho švagr a společník Jinadasa Perera zemřel v září 1985 v důsledku srážky s autobusem, když vezl na kole voňavky na trh. To bylo necelé dva roky předtím, než se narodila Purnima. Wijisiriho a Jinadasův domov a továrna byly 24 mil od přívozu a pět až deset minut pěšky od řeky Kelaniya.

Sumanasiriho návštěva u Wijisiriho rodiny byla velmi krátká. O týden nebo dva později se Purnima, její rodiče, Sumanasiri a jeho švagr vydali na neohlášenou návštěvu u Wijisiriho rodiny v Angodě. Než dorazili do Angody, strávili noc u Sumanasiriho v Kelaniyi. Tady jí podle matky Purnima pošeptala do ucha: „Tenhle prodejce voňavek měl dvě manželky. To je tajemství. Nedávej jim moji adresu. Mohli by mi dělat problémy.“

Když skupina přijela do Wijisiriho domu, nebyl ještě doma, ale záhy dorazil. V domě byly dvě Wijisiriho dcery, které se s Purnimou setkaly jako první. Když Wijisiri přicházel k domu, řekla Purnima lidem kolem ní: „To je můj švagr Wijisiri.“ Wijisiri ji slyšel pronášet tato slova, když vcházel do domu. Když mu Purnima řekla, že přišla naštívit svého švagra a sestru, byl zmatený, protože si neuvědomil, že mluví o předchozím životě. Wijisiri je chtěl poslat pryč, protože si myslel, že ty co hledají, tady nejsou. Když se pak dívka začal vyptávat na různá balení voňavek a podobné věci, začal zvolna měnit názor. Purnima řekla Wijisirimu, že prodávala vonné tyčinky. Zeptala se: „Změnil jsi obal balíčků?“ Wijisiri měnil barvu a design balíčků zhruba každé dva roky a Purnima si zdá se, uvědomovala, že balení vypadají jinak, než v době spolupráce Jinadasy s Wijisirim. Pak mluvila o různých typech balení a o nehodě, kterou měl Wijisiri před mnoha lety (od té doby nebyl schopen ohnout koleno). Purnima se také ptala na přátele Jinadasy jako byli Somasiri and Padmasiri. Padmasiri je Wijisiriho bratr a jel s Jinadasou za obchodem v den nehody. Z domu odjeli společně a pak se rozdělili a zamířili na odlišná místa. Zmínění jejich jmen Wijisiriho přesvědčilo.

Purnima se také ptala na svou matku a její (předchozí) sestru, která je Wijisiriho manželkou. Sestra pracovala v té době v Saudské Arábii a matka byla taktéž mimo město, v domě po svých rodičích. Purnima vyjádřila své obavy, když slyšela, že matka odjela sama tak daleko. Pak Purnima ukázala své znaménko a řekla: „Tohle se mi stalo po sražení autobusem.“ Dále zmínila místo Jinadasova incidentu, což byla Nugegoda poblíž Angody a dodala, že přestěhovali svůj domov a továrnu na jiné místo v Angodě, což byla pravda.

Wijisiriho rodina potvrdila, že Jinadasa měl fakticky dvě manželky. Po několika letech společného života měl spory se svou první ženou (Wijisiriho sestrou). Během prodeje vonných tyčinek na jihu Sri Lanky se seznámil s ženou jménem Nanda a následně opustil svou předchozí rodinu. S Nandou žil pět let ve městě Weligama a vyráběl voňavky s přítelem Somasirim. Během návštěvy Kolomba se Jinadasa dozvěděl o Wijisiriho nehodě, která ho upoutala na lůžko na řadu měsíců. Vrátil se do Angody, aby mu byl nápomocen, ale o pár dní později zemřel při nehodě.

Řekla Purnima něco co se neshodovalo s Jinadasovým životem? Řekla, že jí patřili dvě dodávky a osobní auto. Přestože podnik byl rodinný, patřily tyto dopravní prostředky Wijisirimu.

Haraldssonovi a spolupracovníkům bylo řečeno, že Purnima poznala svého starého spolupracovníka Somasiriho. Ten popsal, jak ji přišel navštívit během její první návštěvy. Stál se skupinou lidí, když na něj Purnima ukázala a řekla: „To je můj přítel.“ Když se jí její otec zeptal, kdo ten muž je, odpověděla: „To je Somasiri, můj přítel.“ Evidentně také poznala mladší sestru Jinadasy, G. Violet. Ona a Somasiri řekli Haraldssonovi, že na ní ukázala a řekla: „To je moje mladší sestra.“ Toto byla fakticky jediná jména, která jí Somasiri a Violet slyšeli uvést během první návštěvy.

Purnimina znalost výroby voňavek

Na otázku, zda ví, jak se vyrábějí vonné tyčinky, odpověděla Purnima ano a poskytla detailní odpověď. Jsou dva způsoby výroby. Jeden za použití kravského trusu a druhý pomocí popela z dřevěného uhlí. Nejprve se vyrobí pasta a tenké tyčinky z bambusu. Následně se použije lepidlo spolu s bambusovou tyčinkou. Pak se na tyčinku přilepí pasta a pak se přidá něco, co dodá výrobku hezkou vůni. Pokud si pamatuje, vyráběli voňavku z prachu z dřevěného uhlí.

Haraldsson se zeptal Purniminých rodičů, zda vědí, jak se vyrábí voňavky. Otec slyšel, že se vyrábí z kravského trusu, ale bylo to poprvé, co slyšel, že se také vyrábí z dřevěného uhlí. Matka toho věděla ještě méně. Haraldssonův tlumočník Goodwin o postupu výroby vonných tyčinek nikdy neslyšel. Později byl Wijisiri požádán, aby popsal a předvedl svůj postup výroby vonných tyčinek. Jeho postup se shodoval s popisem Purnimy.

Další ověřování Purniminých tvrzení

Z 20 prohlášení uvedených výše, se 14 shodovalo s životem Jinadasy (1-5,7,8,10,11,13-15, 17, 20), tři se jevily jako neověřitelná (6, 9, 12) a trojice prohlášení byla chybná.

Nejprve zvažme nesprávná tvrzení. Jinadasa navštěvoval Rahula School, což bylo nezávisle potvrzeno jeho matkou a mladší sestrou. Nicméně, z vyšetřování vyplynulo, že tato škola neměla dvoupodlažní budovu až do osmdesátých let dvacátého století. Podle rodiny je pravda, že Jinadasa docházel do školy jen do páté třídy. Dokud si jeho sestra nevzala Wijisiriho, vykonával pár let různá podřadná zaměstnání. Pak začal vyrábět voňavky a za další dva roky začal žít s Wijisiriho sestrou. Z toho plyne, že tvrzení o otci, který mu řekl, aby odešel ze školy a začal se živit výrobou voňavek, nemůže být pravdivé. Tvrzení, že Jinadasova matka byla velmi krásná, není aktuálně pravdivé a zdá se nepravděpodobné, že by platilo v minulosti.

Některá ze správných tvrzení již byla popsána. Ohledně tvrzení pět – asi 180 metrů od Jinadasova starého bydliště se nachází rybník. Stará továrna, která byla asi o 120 metrů dál po cestě, byla zbourána a poblíž byla podle souseda cihelna a další cihelna je nedaleko. Tvrzení 13: Otec Jinadasy byl chudý farmář (a nikoliv učitel). Tvrzení 14: Jinadasa měl dva mladší bratry (a dvě sestry).

Neověřitelná tvrzení: Tvrzení 9 a 12 (nejlepší výrobce vonných tyčinek a otec byl zlý člověk) nebylo možné ověřit. Tvrzení 6: Nejdříve pracovali jen rodinní příslušníci a pak byli zaměstnáni dva další pracovníci. Původně byla výroba voňavek rodinným podnikem, ale brzy byli zaměstnáni další lidé, kteří pracovali v továrně nebo ze svých domovů. Kdy přesně začali zaměstnávat další osoby, se nepodařilo dohledat, ale postupně to bylo v době Jinadasova života až 30 lidí.

Nejspecifičtější jsou tvrzení 3 a 4, v nichž se uvádí, že rodina vyráběla značky Ambiga a Geta Pichcha. Podle Wisijiriho je to správně a Haraldsson si mohl prohlédnout balení obou značek. Od doby Jinadasy začala rodina vyrábět dvě další značky.

Mateřská znaménka Purnimy

Již jsme zmínili, že se Purnima narodila s nápadnými mateřskými znaménky v levé dolní části hrudníku. Její matka si znamének všimla při koupání a ironicky poznamenala, že by mohlo jít o pozůstatek nehody v minulém životě. Po setkání s Jinadasovou rodinou se však znaménka dostala do popředí zájmu. Před kontaktem s předchozí rodinou Purnima o detailech svého zranění nikdy nemluvila a rodiče si ani nepamatují, že by znaménka spojovala s nehodou. Až při návštěvě Angody Purnima řekla, že jí hrudník přejely pneumatiky autobusu a ukázala na levou stranu hrudníku, kde má znaménka. Někdo z Wijisiriho rodiny pak zmínil, že Jinadasa byl zraněn na levé straně trupu. Znaménka Purnimy spadala do stejné oblasti. Po tomto zjištění začaly obě rodiny považovat případ za potvrzený.

Jinadasa zemřel na místě. Jeho bratr Chandradasa ho se sestrou po smrti identifikovali. Chandradasa řekl Haraldssonovi, že viděl rozsáhlá zranění způsobená přejetím autobusem táhnoucí se od dolních žeber vlevo nahoru a šikmo přes trup. Sitriyavati, jeho sestra, identifikovala Jinadasu podle obličeje a jeho zakryté tělo neviděla.

Žádná z osob zapojených do případu neviděla pitevní zprávu. Po získání povolení od soudního úřadu v Gangodaville, ke kterému byl Jinadasův případ přidělen, se podařilo získat pitevní zprávu vypracovanou doktorem Kariyawasamem. Obsahuje detailní popis a nákres zranění. Ta byla velmi rozsáhlá, zejména na levé straně hrudníku, kde byla zlomena žebra.

Purnima Birthmarks

Mateřská znaménka Purnimy Ekanayake

Pitevní zpráva tak popisuje následující vnitřní zranění:

1. Fraktura žeber 1, 2, 8, 9 a 10 vlevo laterálně. 1 až 5 žebro anteriorně a 6 anteriorně a laterálně, a 7 laterálně. 8 a 9 anteriorně a posteriorně, 10 a 11 anteriorně.

2. Natržení jater.

3. Natržení sleziny.

4. Plíce proraženy zlomenými žebry.

Externě byla patrná rozsáhlá odřenina táhnoucí se šikmo od pravého ramene, přes hrudník, k levé dolní části břicha. Menší zranění byla také na nohou a obličeji.

Diskuse

Co se týče silných stránek případu, tak obě rodiny se nacházely daleko od sebe a vůbec se neznaly. Osobu, která odpovídala tvrzením Purnimy identifikovala třetí strana. Čtrnáct ze sedmnácti ověřitelných tvrzení odpovídalo životu Jinadasy, který zemřel dva roky před narozením Purnimy. Mateřská znaménka Purnimy se nacházejí v oblasti odpovídající smrtelným zraněním Jinadasy. Její znaménka jsou na levé straně hrudníku, kde byla zlomena většina žeber a kde pravděpodobně cítil(a) největší bolest. Dále jsou zde důkazy pro znalost výroby voňavek, která je pro dítě vysoce neobvyklá a kterou Purnima vysvětluje jako pramenící z jejího předchozího života.

Toto je dobrý příklad případu s různými charakteristikami, které dohromady tvoří vyšší celek: vzpomínky, mateřská znaménka a snad i znalost výrobních postupů. Celkově je třeba říct, že případ Purnimy Ekanayake vykazuje vysokou kvalitu.

Významnou slabinou případu je fakt, že nebyl pořízen písemný záznam Purniminých tvrzení, před nalezením předchozí osobnosti, k čemuž došlo o tři roky dříve, než svoje šetření zahájil Haraldsson.

Tento případ má z hlediska dalších případů ze Sri Lanky některé atypické rysy. Purnima mluví o vzpomínkách na období mezi smrtí a narozením, které Haraldsson zaznamenal pouze v případě Duminda Ratnayake (Haraldsson, 1991; Haraldsson & Samararatne, 1999). Vzpomínky Purnimy trvaly mnohem déle, než je obvyklé a předchozí život si bez problémů vybavuje i ve věku deseti let. Případ má také některé běžné nebo typické rysy. Purnima začala o svých vzpomínkách mluvit velmi záhy a činila tak soustavně. Jeden z aspektů jejích vzpomínek se odrážel v její hře.

Purnima také zřetelně vykazuje některé charakteristiky, které odlišily děti se vzpomínkami na předchozí život od běžné populace (Haraldsson, 1997; Haraldsson, Fowler & Mahendra). Dívka je vysoce nadaná, má vynikající slovní zásobu a paměť, má introvertní tendence a je méně ovlivnitelná cizími názory, než většina dětí. Na rodiče klade vysoké nároky, nebojí se konfrontace, je nezávislá a má sklony k perfekcionismu. Velmi si potrpí na čistotu a pořádek a někdy je také vznětlivá a chlubivá. Zkrátka živá a nezapomenutelná osobnost.

Prameny a literatura:

Haraldsson. Erlendur. Birthmarks And Claims Of Previous-Life Memories: I. The Case Of Purnima Ekanayake. Journal Of The Society For Psychical Research, 2000. s. 16 – 25.

Reklamy
Příspěvek byl publikován v rubrice Reinkarnace se štítky , , , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s