Výzkum reinkarnace: Mateřská znaménka a tvrzení o vzpomínkách na předchozí život: Případ Purnimy Ekanayake

Z případů reinkarnačního typu, které jsem studoval, mi jako jeden z nejreprezentativnějších případal ten Purnimy Ekanayake.

Purnimě bylo devět let, když se s ní profesor Haraldsson poprvé setkal v září 1996 v jejím domově v Bakamuně, což je malé město v oblasti střední Sri Lanky. V tomto věku ještě stále mluvila o předchozím životě, což již není obvyklé vzhledem k tomu, že s tím většina dětí přestává ve věku pěti nebo šesti let. Podle rodičů hovořila o minulém životě od tří let. S osobami vyšetřujícími svůj případ komunikovala bez zábran a živě se zajímala i o rozhovory vedené s jejími rodiči, během nichž opravovala detaily. V rodinném prostředí působila spokojeně a šťastně. Její školní výsledky byly vynikající a se samými výbornými byla na špičce své třídy o 33 žácích. Vyjadřovala se velmi jasně a přesně.

Purnima Ekanayake

Purnima Ekanayake

Záhy po narození Purnimy její matka zpozorovala rozsáhlé nakupení hypopigmentovaných mateřských znamének v oblasti vlevo od středu hrudníku a dále přes dolní žebra. Tehdy její matku poprvé napadla možná asociace se zraněními v předchozím životě.

Purniminy rodiče kladli prvním poznámkám Purnimy o minulém životě jen malou pozornost. Trvalo téměř tři roky – až do roku 1993, než začali brát její tvrzení vážněji a byl učiněn první pokus o ověření pravdivosti jejích tvrzení.

Tvrzení nebyla bohužel v té době písemně zaznamenána. Je tak těžké rekonstruovat její původní prohlášení a odhadnout, která z jejích současných tvrzení mohla být ovlivněna fakty, které se mohla dozvědět po navázání kontaktu s její „předchozí“ rodinou. Následuje seznam 20 tvrzení, která podle jejích rodičů Purnima učinila před navázáním kontaktu s původní rodinou. Tato tvrzení byla sestavena během několika rozhovorů s jejími rodiči v časovém období tří let. Purnima také uvedla tato tvrzení osobně v přítomnosti Haraldssona a jeho tlumočníků.

Purnima a Haraldsson

Purnima Ekanayke a Erlendur Haraldsson

Tvrzení pronesená Purnimou před prvním kontaktem s údajnou předchozí rodinou:

 1. Zemřela jsem při dopravní nehodě a přišla sem. (+)
 2. Moje rodina vyráběla voňavky a ničím jiným se neživila. (+)
 3. Vyráběli jsme voňavku Ambiga. (+)
 4. Vyráběli jsme voňavku Getta Pichcha. (+)
 5. Továrna na voňavky je poblíž továrny na cihly a poblíž rybníku. (+)
 6. Nejdříve vyráběla voňavky jen naše rodina a pak jsem zaměstnali další dvě osoby. (?)
 7. Měli jsme dvě dodávky. (+)
 8. Měli jsme osobní auto. (+)
 9. Byl(a) jsem nejlepší výrobce vonných tyčinek. (?)
 10. V předchozím životě jsem se oženil(a) se svou švagrovou, Kusumi. (+)
 11. Majitel továrny na voňavky, (já) měl dvě manželky. (+)
 12. Můj předchozí otec byl zlý (současný je hodný). (?)
 13. Předchozí otec nebyl učitel, jako je současný otec. (+)
 14. Měl(a) jsem dva mladší bratry (kteří byli hodnější, než současní bratři). (+)
 15. Jméno mojí matky bylo Simona. (+)
 16. Simona byla velmi krásná. (-)
 17. Navštěvovala jsem Rahula School. (+)
 18. Rahula School měla dvě podlaží (ne jako v Bakamuně). (-)
 19. Můj otec říkával, že nemusím chodit do školy, že si mohu vydělávat prodejem voňavek. (-)
 20. Studoval(a) jsem jen do páté třídy. (+)

Pokračování textu

Reklamy
Rubriky: Reinkarnace | Štítky: , , , , , , | Napsat komentář

Výzkum reinkarnace: Úvod do problematiky případů reinkarnačního typu (CORT)

„V době, kdy píši tato slova jsou v oblasti mimosmyslového vnímání tři témata, která by si zasloužila vážný výzkum…… . Tím třetím jsou tvrzení velmi malých dětí o detailech předchozího života, která se při bližším zkoumání ukáží být přesná a o nichž se subjekty nemohly dozvědět jinak než prostřednictvím reinkarnace.“
Carl Sagan: The Demon–Haunted World

Zážitky NDE (near death experience), OOBE (out of body experience) jsou v nejlepším případě na okraji vědeckého zájmu nebo rovnou považovány za intelektuálně obscénní a tedy terčem skepticismu či dokonce posměchu. Současná oficiální věda je v zásadě ignoruje, respektive většinou považuje za „pseudovědecké“. Výzkum je omezený, pokud vůbec probíhá.

Obdobné je to v řadě ohledů s výzkumem reinkarnace, který by pravděpodobně nebyl realizován, nebýt zakladatele Xerox Corporation Chestera Carlsona, který na něj pamatoval ve své závěti. To umožnilo vznik Divize perceptuálních studií na University of Virginia School of Medicine. Iniciátorem tohoto výzkumu byl Ian Stevenson, který se mu věnoval přes 40 let až do své smrti v roce 2007. V současnosti v jeho práci pokračuje Jim B. Tucker. Dalšími akademiky, kteří se problematikou zabývají, jsou mj. Satwant Pasricha nebo Erlendur Haraldsson.

V celém následujícím textu budu mluvit o případech nasvědčujících reinkarnaci. Nicméně tento termín nebudu stále opakovat.

Je na každém čtenáři, aby zvážil, nakolik se mu uvedené údaje zdají relevantní a zejména, aby nezůstal u tohoto nástinu, ale pokračoval k původním pramenům. Je třeba říct, že dosud nashromážděný a rostoucí vzorek zhruba 2500 případů vykazuje opakující se vzorce a několik desítek, respektive stovek „silných“ případů lze jako celek jen obtížné interpretovat jinak než reinkarnační hypotézou.

Ilustrační příklad

Případ Giriraje Soniho

Giriraj Soni se narodil v březnu 1979 ve vesnici Morho, v okresu Shajapur, Madhya Pradesh jako nejmladší syn svých rodičů Madan Lal Soni a jeho manželky Kamly Bai. Dohromady měli sedm dětí (4 syny a 3 dcery).

Girirajův porod proběhl bez potíží doma pod dohledem porodní asistentky a zdravotní sestry. Chlapec se narodil s těžkým vrozeným defektem páteře (kyfoskolióza) a také s mateřskými znaménky na hlavě, břiše a paži.

Giriraj začal mluvit ve věku 2 – 2 ½ let. Stát a chodit začal až kolem 4 let, pravděpodobně v důsledku svého postižení. Přibližně ve stejné době začal zmiňovat předchozí život. Prohlašoval, že byl Subhan Khan z Amly a že tam měl ženu a děti.

Subhan Khan, obyvatel Amly byl spolu se svým nejstarším synem zavražděn v červenci 1978. Jeho smrt byla v této oblasti dobře známa. Amla se nachází 27 kilometrů jihozápadně od Morhi.
Vdova po Subhan Khanovi Hoora Bai se doslechla o tvrzeních Giriraje a vydala se ho navštívit do jeho domova v Morhi. Giriraj ji údajně poznal a jeho znalosti a chování jí přesvědčily, že je reinkarnací její bývalého manžela. Vdova pokračovala v návštěvách Girirajovy rodiny téměř dalších 10 let, dokud se rodina neodstěhovala do vesnice Boorha Fatehgarh v okresu Jhalawar, Rajasthan.

Pasricha se o případu dozvěděla v listopadu 1986 a začala ho vyšetřovat o rok později. S přestávkami na případu pracovala do března 1997. Zaznamenala výpovědi Giriraje, jeho babičky z otcovy strany Bhanwary Bai, jeho dědečka z matčiny strany Gopi Lala, jeho matky Kamly Bai, jeho sestry Radhy a jeho strýce z matčiny strany Ramy Lala. Ze strany Subhan Khana mluvila s jeho vdovou Hoora Bai a jeho bratrancem Imranem Khanem.

Vyslechla také zdravotní sestru, která dohlížela na porod Giriraje a tři nezávislé informátory, kteří znali Subhan Khana. Také konzultovala příslušné specialisty ohledně Girirajových deformací. Dále získala policejní zprávu popisující zranění a výsledky pitvy provedené na těle Subhan Khana.

Pokračování textu

Rubriky: Reinkarnace | Štítky: , , , , , , , , , | Komentáře: 1